5/17 Tues

ARRIVAL

 

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

5/18 Wed

REHEARSAL

EDOGAWA-KU: Sogo Bunka Center

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

5/19 Thur

TOKYO

KATSUSHIKA SYMPHONY HILLS

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

5/20 Fri

NIIGATA

Niigata Shimin Geijutsu Bunka

NIIGATA:Hotel Niigata

5/21 Sat

TOKYO

SHIBUYA-KU Orchard Hall

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

5/22 Sun

OFF

 

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

5/23 Mon

TRAVEL

 

KAGOSHIMA: Hotel Kyocerta

5/24 Tues

KAGOSHIMA

Kagoshima-ken Bunk Center

KAGOSHIMA: Hotel Kyocera

5/25 Wed

TRAVEL

 

KYOTO: ANA Hotel Kyoto

5/26 Thur

KYOTO

AYABE: Kyoto-fu Cyutan Bunka

KYOTO: ANA Hotel Kyoto

5/27 Fri

KYOTO

JOYO: Bunka Parc Joyo

KYOTO: ANA Hotel Kyoto

5/28 Sat

TOKYO

TOSHIMA-KU: Tokyo Geijutsu

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

5/29 Sun

OFF

 

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

5/30 Mon

TRAVEL

 

SAPPORO: Hotel Arther Sapporo

5/31 Tues

HOKKAIDO

SAPPORO: Sapporo Concert Hall

SAPPORO: Hotel Arther Sapporo

6/1 Wed

OFF

 

SAPPORO: Hotel Arther Sapporo

6/2 Thur

TRAVEL

 

SENDAI: Hotel Sendai Plaza

6/3 Fri

MIYAGI

SENDAI: Sendai Sunplaza Hall

SENDAI: Hotel Sendai Plaza

6/4 Sat

KANAGAWA

YOKOSUKA: Yokosuka Geijutsu

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

6/5 Sun

AICHI

NAGOYA: Aichi-ken Geijutsu Gekljo

OSAKA: ANA Hotel Osaka

6/6 Mon

OFF

 

OSAKA: ANA Hotel Osaka

6/7 Tues

OSAKA

OSAKA: The Symphony Hall

OSAKA: ANA Hotel Osaka

6/8 Wed.

MIE

TSU: Mie-ken Bunka Kaikan

TSU: Hotel Geen Park Tsu

6/9 Thur

MIE

NABARI: Nabari-shi Seisyounen Cntr

TSU: Hotel Geen Park Tsu

6/10 Fri

TRAVEL

 

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

6/11 Sat

KANAGAWA

YOKOHAMA: minato Mirai Halll

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

6/12 Sun

TOKYO

CYOFU: Cyofu-shi Green Hall

TOKYO: Hotel Pacific Meridien Tokyo

6/9 Mon

DEPARTURE